มีเว็บง่ายๆ ได้แล้ว! วันนี้! กับ Hitztheme เทมเพลตจูมล่า ภาษาไทย รองรับมือถือ 

Tips and Tricks joomla

Ep.1 การกำหนด Page สำหรับ Module 

Tips and Tricks joomla

Ep.2 การทำลิงค์ Download ใน Joomla

Tips and Tricks joomla

Ep.3 ไม่ต้องใส่! Meta ใน Global Configuration จริงหรือ?

Tips and Tricks joomla

Ep.4 แนะนำการเพิ่ม Facebook Messenger ใน Joomla 

Tips and Tricks joomla

Ep.5 ลบพาท TH ในเว็บ 2 ภาษา 

Tips and Tricks joomla

Ep.6 แนะนำการเพิ่ม Google Map ใน Module

Tips and Tricks joomla

Ep.7 วิธีเปลี่ยน หรือ ลืม! Admin Password

Tips and Tricks joomla

Ep.8 ดึงปฏิทิน Google Calendar มาแสดงในจูมล่า

Tips and Tricks joomla

Ep.9 ดึงสถานะการณ์ COVID-19 มาแสดงในจูมล่า

Tips and Tricks joomla

Ep.10 ป้องกันสแปมด้วย reCAPTCHA 

Tips and Tricks joomla

Ep.11 แนะนำ Clear Code ป้องกันปัญหาหน้าเว็บไซต์

Tips and Tricks joomla

Ep.12 สอนทำหน้า ถวายพระพร แบบ HTML

Tips and Tricks joomla

Ep.13 สอนใช้งานและติดตั้ง Webserver xampp

Tips and Tricks joomla

Ep.14 แนะนำการใช้ Module แบบ ซ้ำ

Tips and Tricks joomla

Ep.15 แนะนำเรื่อง Open new Tab

Tips and Tricks joomla

Ep.13 สอนใช้งานและติดตั้ง Webserver xampp

Tips and Tricks joomla

Ep.14 แนะนำการใช้ Module แบบ ซ้ำ

Tips and Tricks joomla

Ep.15 แนะนำเรื่อง Open new Tab

Tips and Tricks joomla

Ep.16 การแยก Extensions หลัก และ เสริม

Tips and Tricks joomla

Ep.17 แก้ปัญหา Maximum upload size

Tips and Tricks joomla

Ep.18 แก้ปัญหา XAMPP Mysql Shutdown