มีเว็บง่ายๆ ได้แล้ว! วันนี้! กับ Hitztheme เทมเพลตจูมล่า ภาษาไทย รองรับมือถือ 

สอนทำเว็บไซต์ Joomla 4

EP.1 สอนติดตั้ง Joomla 4

 

สอนทำเว็บไซต์ Joomla 4

EP.2 สอนอัพเกรด Joomla 3.9 เป็น Joomla 4

สอนทำเว็บไซต์ Joomla 4

EP.3 แนะนำการ Update Joomla 4

สอนทำเว็บไซต์ Joomla 4

EP.4 แนะนำการติดตั้ง ภาษาไทย

สอนทำเว็บไซต์ Joomla 4

EP.5 แนะนำ Extension Top Menu Phoca Admin

สอนทำเว็บไซต์ Joomla 4

EP.6 มาเปลี่ยนสี Administrator Joomla 4

สอนทำเว็บไซต์ Joomla 4

EP.7 แนะนำ Global Configuration ใน Joomla 4

สอนทำเว็บไซต์ Joomla 4

EP.8 แนะนำ Editor ใน Joomla 4 

สอนทำเว็บไซต์ Joomla 4

EP.9 แนะนำ Meta Keyword ที่หายไปใน Joomla 4 

สอนทำเว็บไซต์ Joomla 4

EP.10 การเลือกใช้ Extensions compatible Joomla 4

สอนทำเว็บไซต์ Joomla 4

EP.11 การแก้ปัญหา ERROR ใน Joomla 4

สอนทำเว็บไซต์ Joomla 4

EP.12 แนะนำ Global Check-in ใน Joomla 4

สอนทำเว็บไซต์ Joomla 4

EP.13 แนะนำ Clear Cache ใน Joomla 4

สอนทำเว็บไซต์ Joomla 4

EP.14 แนะนำ System Information ใน Joomla 4