มีเว็บง่ายๆ ได้แล้ว! วันนี้! กับ Hitztheme เทมเพลตจูมล่า ภาษาไทย รองรับมือถือ 

สอนทำเว็บไซต์ Joomla 3

EP.1 แนะนำ Global Configuration 

สอนทำเว็บไซต์ Joomla 3

EP.2 แนะนำ JCE & Page Builder CK

สอนทำเว็บไซต์ Joomla 3

EP.3 การสร้าง Menu เริ่มต้น

สอนทำเว็บไซต์ Joomla 3

EP.4 ประเภท MENU TYPE

สอนทำเว็บไซต์ Joomla 3

EP.5 สอนทำ Login content

สอนทำเว็บไซต์ Joomla 3

EP.6 การจัดการ Languages พื้นฐาน

สอนทำเว็บไซต์ Joomla 3

EP.7 การทำเว็บ 2 ภาษา

สอนทำเว็บไซต์ Joomla 3

EP.8 การกำหนด Content ทำเว็บ 2 ภาษา

สอนทำเว็บไซต์ Joomla 3

EP.9 แนะนำ Categories และ Content

สอนทำเว็บไซต์ Joomla 3

EP.10 แนะนำ Extensions คืออะไร

สอนทำเว็บไซต์ Joomla 3

EP.11 การเก็บไฟล์ Extensions

สอนทำเว็บไซต์ Joomla 3

EP.12 แนะนำส่วน Manage Extensions

สอนทำเว็บไซต์ Joomla 3

EP.13 มารู้จักการ Update Joomla

สอนทำเว็บไซต์ Joomla 3

EP.14 มารู้จัก Global Check-in

สอนทำเว็บไซต์ Joomla 3

EP.15 Clear Cache

สอนทำเว็บไซต์ Joomla 3

EP.16 ทำความเข้าใจ User and Group

สอนทำเว็บไซต์ Joomla 3

EP.17 แนะนำ USER Manage

สอนทำเว็บไซต์ Joomla 3

EP.18 แนะนำ Extensions แบบ Free & Paid

สอนทำเว็บไซต์ Joomla 3

EP.19 ทำความเข้าใจ Components

สอนทำเว็บไซต์ Joomla 3

EP.20 ทำความเข้าใจ Module 

สอนทำเว็บไซต์ Joomla 3

EP.21 ทำความเข้าใจ Plugin 

สอนทำเว็บไซต์ Joomla 3

EP.22 สอนติดตั้ง Joomla 3 

สอนทำเว็บไซต์ Joomla 3

EP.23 สอนการใช้งาน PDF ใน Joomla

สอนทำเว็บไซต์ Joomla 3

EP.24 สอนการใช้งาน RSS Feed ใน Joomla