มีเว็บง่ายๆ ได้แล้ว! วันนี้! กับ Hitztheme เทมเพลตจูมล่า ภาษาไทย รองรับมือถือ 

9 3

ตัวอย่าง Options Template ในส่วนแท็บเมนู ปรับ CSS แบบกำหนดเอง

 

     เพื่อความสะดวกในการแก้ไข css เราได้เพิ่มในส่วนแท็บเมนู ปรับ CSS แบบกำหนดเอง โดยลูกค้าอาจจะต้องมีความรู้ทางด้าน css บ้างเล็กน้อย ในการเขียนค่าต่างๆ ในนี้ โดยอาศัยดูจากคู่มือในส่วน DEVELOPMENTS เพื่อให้ลูกค้าสามารถเพิ่มเติมรายละเอียดของรูปแบบเฉพาะตำแหน่งต่างๆ ได้ง่ายขึ้น