มีเว็บง่ายๆ ได้แล้ว! วันนี้! กับ Hitztheme เทมเพลตจูมล่า ภาษาไทย รองรับมือถือ 

Special-Day-J4 Guide

เป็น Template แบบ หน้าเดียว ที่ไว้แสดงวันสำคัญต่างๆ มี Options เพิ่มข้อมูลและลิงค์ได้ที่ตัว Template สะดวก ง่ายต่อการใช้งาน และอาศัย Boostrap 5 เป็นตัวกำหนดโครงสร้าง สำหรับรองรับมือถือ

แนะนำตำแหน่งในเทมเพลต

 • ตำแหน่ง IMAGE หลัก (ID = #image): แสดงรูปภาพหลักของหน้าวันสำคัญ
 • ตำแหน่ง INTRO (ID = #intro): แสดงข้อความเพิ่มเติมของหน้าวันสำคัญ
 • ตำแหน่ง LINK 1 (ID = #link1): แสดงปุ่มลิงค์ที่ 1 ของหน้าวันสำคัญ
 • ตำแหน่ง LINK 2 (ID = #link2): แสดงปุ่มลิงค์ที่ 2 ของหน้าวันสำคัญ
 • ตำแหน่ง FOOTER (ID = #footer): แสดงข้อความเพิ่มเติมล่างสุดของหน้าวันสำคัญ

 

ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆจากในเทมเพลตได้โดยตรง ไม่ต้องใช้ Content หรือ Module มาแสดงผลในหน้านี้

ปรับแต่งเทมเพลต

 • มี Options ปรับโครงสร้างได้ง่ายๆ
 • กำหนดใช่ Redirect Page ได้
 • เลือกฟอร์นไทยจาก Google ได้
 • กำหนด FAVICON ได้
 • กำหนด Page Title และลูกเล่นได้
 • กำหนด IMAGE หลักได้
 • กำหนดปุ่มหลักได้ 2 ลิงค์
 • กำหนดสีฟอนต์
 • กำหนดสีลิงค์
 • กำหนดความกว้างของหน้าได้ (Center Page)
 • แยกกำหนดขนาดส่วน H Tag
 • กำหนดสีส่วน H Tag
 • สีพื้นหลัง เว็บไซต์
 • เมนูทั้งหมดเป็น  ภาษาไทย 

OPTION TAB

 • รายละเอียดภาพรวมหน้า วันสำคัญ
 • ตัวอักษรและลิงค์
 • ข้อมูลนำเสนอ
 • กำหนดปุ่มลิงค์
 • ปรับ CSS แบบกำหนดเอง
 • ปรับ Responsive แบบกำหนดเอง
 • เพิ่ม CODE ส่วน Head และ Body
 • Serial Code

สิ่งที่ได้รับ

ชุดไฟล์ Special-DayJ4_TemplateKit.zip เมื่อแตกไฟล์ออกมาคุณจะได้รับ

 

doc 1

 

 • special-dayJ4.zip ไฟล์ Zip ไว้สำหรับติดตั้งเป็น Template หน้าแรก (กรณี J3 จะเป็ชื่อไฟล์ special-day.zip)
 • special-dayJ4_UserGuide.pdf เอกสารแนะนำเบื้องต้น และ User + Password เข้าสู่หลังบ้านของ Administrator

 

ขั้นตอนการใช้งาน

1.ติดตั้ง JCE EDITOR ก่อน เพื่อใช้ในการเพิ่มข้อมูลตัวอักษรในเทมเพลต (Template) ดูการติดตั้ง JCE ได้จาก https://www.youtube.com/watch?v=FmSpL10VANQ&t=806s

 

sd 1

 

 

2.ตั้งค่า Default Editor ให้เป็น JCE Editor

 

sdj4 2

 

 

3.ติดตั้ง Template special-day.zip หรือ special-dayJ4.zip ตามเวอร์ชั่น Joomla ที่ลูกค้าซื้อ ติดตั้งที่เมนู Extensions > Manage > Install

 

sdj4 3

 

 

4.ใส่ Serial Code ที่ได้รับ ในเทมเพลต ที่แท็บ Serial Code

 

sdj4 4

 

 

5.ตั้งค่ารายละเอียดต่างๆในเทมเพลต และกำหนดรูปภาพและข้อมูลที่ต้องการ ตาม Tab ต่างๆ ให้เรียบร้อย แล้วทำการ save

 

sdj4 5

 

6.จากนั้นไปที่เมนู สร้างเมนูใหม่ขึ้นมา โดยกำหนดคร่าวๆ ดังนี้

6.1 Menu Title ตั้งชื่อเมนูเป็น วันสำคัญ และ Alias คือ special-day

6.2 เลือกเมนูเป็นแบบ Featured Articles ที่ Menu Item Type* เลือกที่ Select > Article > Featured Articles

6.3 กำหนด Template Style เลือกเป็น Special-Day - Default

6.4 ไปที่แท็บ Link Type ที่หัวข้อ Display in Menu เลือกเป็น No

 

 

sdj4 6

 

 

และ

 

sdj4 7

 

 

จากนั้น ทำการ save เราจะได้เมนู วันสำคัญ ไว้ใช้งาน

 

sdj4 8

 

 

การใช้งาน หน้าแรก Template Special-Day

1.หากใกล้ถึงวันสำคัญก็ให้ทำการมาที่เมนูดังกล่าว แล้วสลับ Default เมนูที่ วันสำคัญ

 

sdj4 9

 

 

เราก็จะได้หน้าแรกเป็นวันสำคัญ