มีเว็บง่ายๆ ได้แล้ว! วันนี้! กับ Hitztheme เทมเพลตจูมล่า ภาษาไทย รองรับมือถือ 

คู่มือการใช้งานในการกำหนดการแสดงผลของตำแหน่ง Module ต่างๆ ผ่านทาง Positions ต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ใน Template โปรดศึกษาและทำความเข้าใจในการกำหนดการแสดงผล เพื่อการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติม Module ตามที่คุณต้องการได้ในอนาคต

 

คุณสมบัติ

ของ เทมเพลต ที่ต้องทราบ

 1. ปรับแต่งเทมเพลต
 2. OPTION TAB
 3. ส่วนเสริมหรือ Extensions
 • มี Options ปรับโครงสร้างได้ง่ายๆ
 • ปรับขนาด Center Page ได้
 • เลือกฟอร์นไทยจาก Google ได้
 • กำหนด FAVICON ได้
 • กำหนดสีฟอนต์
 • กำหนดสีลิงค์
 • กำหนดส่วน H Tag
 • กำหนดรูปแบบของปุ่มลิงค์ อ่านต่อ
 • กำหนดรูปแบบของปุ่มลิงค์ ปุ่มนำทาง
 • กำหนดรูปแบบของปุ่มลิงค์ ตาราง
 • กำหนดรูปแบบในส่อน Contents
 • กำหนดสีพื้นหลัง เว็บไซต์
 • กำหนดรูปภาพพื้นหลังเว็บไซต์
 • กำหนดแสดง ส่วน Joomla License
 • เมนูทั้งหมดเป็น  ภาษาไทย 
 • ภาพรวมเว็บไซต์
 • ปรับโครงสร้างหน้าแรก
 • ปรับโครงสร้างหน้าอื่นๆ
 • ส่วนเนื้อหา (Content)
 • CSS เพิ่มเติม
 • CSS Mobile กำหนดเอง
 • เพิ่ม Code Head และ Body
 • Serial Code
 • Phoca Top Menu ( Admin )
 • Akeeba Backup
 • JCE Editor
 • Page Builder CK
 • DJ-MegaMenu
 • Slideshowck Light
 • GTranslate
 • AddToAny
 • Button Go to Top
 • DJ-LikeBox
 • sigplus
 • Minifrontpage
 • DJ-ImageSlider
 • JD Simple Contact Form
 • Image Effect CK
 • OSDownloads Free
 • Yendif Video Share
 • OSMap Free

หมายเหตุ

 1. มีการติดตั้งไว้ให้แล้วในส่วนไฟล์ QuickStart สำหรับทำเว็บใหม่ ไม่ต้องติดตั้งเพิ่ม
 2. ทางเราไม่แจกไฟล์ส่วนเสริม โปรดดาวนโหลดจากผู้ผลิตส่วนเสริมโดยตรง
 3. ทางเราไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานหรือปัญหาจากส่วนเสริม หากต้องการแก้ไขหรือดัดแปลง โปรดติดต่อผู้ผลิตส่วนเสริมหรือ Extensions นั้นๆ

 

RAM Normal Positions

คลิปนี้เป็นการอธิบายในเรื่องของตำแหน่งการแสดงผลหรือ Position ของ โมดูลที่แสดงในหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้ลูกค้าหรือเพื่อนๆที่นำไปใช้สามารถเข้าใจในการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนได้ง่ายขึ้น

ดูคลิปอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.ตำแหน่ง Positions ในหน้าแรก

RAM Normal Positions Template Joomla

รายละเอียดของแต่ละ Positions

Position :  promote 

ID CSS : #promote

ประเภท Module : Module ทุกประเภท

รายละเอียด : ใช้การเพิ่มข้อมูลทั่วไป

 • โมดูล Page builder CK (ทำ LINE ไล่เชดสี)

หน้า : แสดงทุกหน้า


Position :  logo 

ID CSS : #logo

ประเภท Module : Module Custom

รายละเอียด : ใช้การเพิ่มรูป Logo และใส่ลิงค์เป็น index.php

หน้า : แสดงทุกหน้า


Position :  info-top 

ID CSS : #infi-top

ประเภท Module : Module Page builder CK

รายละเอียด : ใช้เพิ่มข้อความติดต่อ

หน้า : แสดงทุกหน้า


Position :  Lang 

ID CSS : #lang

ประเภท Module :Module Gtranslate

รายละเอียด : แสดงปุ่มสลับภาษา

หน้า : แสดงทุกหน้า


Position :  social 

ID CSS : #social

ประเภท Module : Addtoany หรืออื่นๆ

รายละเอียด : เพิ่มลิงค์ social ตามตัวอย่าง

หน้า : แสดงทุกหน้า


Position :  menu 

ID CSS : #menu

ประเภท Module : DJ-MegaMenu Module หรืออื่นๆ

รายละเอียด : ปรับแต่งสีของเมนูตามสีพื้นหลัง

หน้า : แสดงทุกหน้า


Position :   slide-left 

ID CSS : #slide

ประเภท Module : Slideshow CK หรืออื่นๆ

รายละเอียด : สร้างสไลด์ได้10 รูป

หน้า : แสดงเฉพาะหน้าแรก


Position :   slide-right 

ID CSS : #slide

ประเภท Module : Module custom

รายละเอียด : เพิ่มรูปหัวหน้าหน่วยงานหรืออื่นๆ

หน้า : แสดงเฉพาะหน้าแรก


Position :   content-1 

ID CSS : #content-1

ประเภท Module : ไม่จำกัด

รายละเอียด : ใช้ Page builder CK สร้าแท็บดึงโมดูล 

 • โมดูล Page Builder CK สร้างแท็บ
 • Minifrontpage (โหลดโมดูลตาม ID) ตามแท็บ

หน้า : แสดงเฉพาะหน้าแรก


Position :   content-2 

ID CSS : #content-2

ประเภท Module : ไม่จำกัด

รายละเอียด : Page Builder CK สร้างรูป

 • โมดูล Page Builder CK สร้างรูป

หน้า : แสดงเฉพาะหน้าแรก


Position :   content-3 

ID CSS : #content-3

ประเภท Module : ไม่จำกัด

รายละเอียด : ใช้ร่วมกันหลาย Module

 • โมดูล Page Builder CK แบ่งคอลัมน์
 • โมดูล Minifrontpage แสดงข่าว
 • โมดูลล๊อคอินฟอร์ม
 • โมดูล OS Download แสดงรายการดาวน์โหลด

หน้า : แสดงเฉพาะหน้าแรก


Position :   content-4 

ID CSS : #content-3

ประเภท Module : ไม่จำกัด

รายละเอียด : ใช้Page Builder CK แบ่งคอลัมน์

 • โมดูล custom ดึง google calendar มาแสดง
 • โมดูล Yendif Video ดึงวีดีโอมาแสดง
 • โมดูล custom ดึง google map มาแสดง
 • โมดูล JD Simple Contact  ดึงฟอร์มติดต่อมาแสดง

หน้า : แสดงเฉพาะหน้าแรก


Position :   content-5 

ID CSS : #content-5

ประเภท Module : ใช้ DJ-ImageSlider แสดงรูปเล็กแบบสไลน์

 • โมดูล DJ-ImageSlider

รายละเอียด : ใช้ร่วมกันหลาย Module

หน้า : แสดงเฉพาะหน้าแรก


Position :    footer 

ID CSS : #footer

ประเภท Module : Page Builder CK Module

รายละเอียด :  ทำ 5 คอลัมน์ ใส่ข้อมูลและลิงค์

หน้า : แสดงทุกหน้า


Position :   copyright 

ID CSS : #copyright

ประเภท Module : Module Custom หรือ อื่นๆ

รายละเอียด : แสดง Copy Right และ Joomla License

หน้า : แสดงทุกหน้า


2.ตำแหน่ง Positions หน้าอื่นๆ

RAM Normal Positions Template

รายละเอียดของแต่ละ Positions

Position :    breadcrumbs  

ID Css : #breadcrumbs

ประเภท Module : breadcrumbs Module

รายละเอียด :   กำหนดพาทการแสดงผลของ Link

หน้า : แสดงทุกหน้า ยกเว้นหน้าแรก


Position :    right-module  

ID Css : #right-module

ประเภท Module : ไม่จำกัด

รายละเอียด :   ใช่รวมกันหลาย Module

หน้า : แสดงทุกหน้า ยกเว้นหน้าแรก หรือไม่แสดงในหน้าที่ไม่ต้องการ right-module


Position :    ads-top  

ID Css : #ads-top

ประเภท Module : ไม่จำกัด

รายละเอียด :  แสดงรูปหรือข้อมูลแนะนำ

หน้า : แสดงทุกหน้า ยกเว้นหน้าแรก 


Position :    ads-under  

ID Css : #ads-under

ประเภท Module : ไม่จำกัด

รายละเอียด :  แสดงรูปหรือข้อมูลแนะนำ

หน้า : แสดงทุกหน้า ยกเว้นหน้าแรก 


3.ตำแหน่ง Positions หน้าติดต่อเรา

RAM Normal Positions

 

เป็นการสร้างหน้าด้วย Page Builder CK แล้วทำการแยกคอลัมน์ และดีง Module มาแสดงใน Content

 

รายละเอียดของแต่ละ Positions

Position :    map 

ID Css : ไม่มี

ประเภท Module : Module Custom

รายละเอียด :  เป็นโมดูลลอย ดึง Code แบบฝังจาก Google Map มาใส่

หน้า : แสดงทุกหน้า แต่ดึงมาแสดงเฉพาะหน้าแรก และหน้าติดต่อเรา


Position :    contact-form 

ID Css : ไม่มี

ประเภท Module : JD Simple Contact Form หรืออื่นๆ

รายละเอียด :  ใช้เป็นโมดูลลอย ดึงมาแสดงในตำแหน่ง

หน้า : แสดงทุกหน้า แต่ดึงมาแสดงเฉพาะหน้าแรก และหน้าติดต่อเรา