มีเว็บง่ายๆ ได้แล้ว! วันนี้! กับ Hitztheme เทมเพลตจูมล่า ภาษาไทย รองรับมือถือ 

คู่มือการใช้งานในการกำหนดการแสดงผลของตำแหน่ง Module ต่างๆ ผ่านทาง Positions ต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ใน Template โปรดศึกษาและทำความเข้าใจในการกำหนดการแสดงผล เพื่อการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติม Module ตามที่คุณต้องการได้ในอนาคต

TON-NUM Positions

คลิปนี้เป็นการอธิบายในเรื่องของตำแหน่งการแสดงผลหรือ Position ของ โมดูลที่แสดงในหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้ลูกค้าหรือเพื่อนๆที่นำไปใช้สามารถเข้าใจในการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนได้ง่ายขึ้น

1.ตำแหน่ง Positions ในหน้าแรก

TON-NUM Dark Positions Template Joomla

รายละเอียดของแต่ละ Positions

Position :   logo  

ID Css : #logo

ประเภท Module : Module Custom

รายละเอียด :   ใช้การเพิ่มรูป Logo และใส่ลิงค์เป็น index.php

หน้า : แสดงทุกหน้า


Position :   menu  

ID Css : #menu

ประเภท Module : Gruemenu หรืออื่นๆ

รายละเอียด :   ปรับแต่งสีของเมนูตามสีพื้นหลัง

หน้า : แสดงทุกหน้า


Position :   social  

ID Css : #social

ประเภท Module : Addtoany หรืออื่นๆ

รายละเอียด :   เพิ่มลิงค์ social ตามตัวอย่าง

หน้า : แสดงทุกหน้า


Position :    slide  

ID Css : #slide

ประเภท Module : FavSlider V.2 หรืออื่นๆ

รายละเอียด :   สร้างสไลด์ได้10 รูป

หน้า : แสดงเฉพาะหน้าแรก


Position :    recommend  

ID Css : #recommend

ประเภท Module : Minifrontpage หรืออื่นๆ

รายละเอียด :   กำหนดหมวดหมู่และจำนวนบทความ และเลือก Theme

หน้า : แสดงเฉพาะหน้าแรก


Position :    latest  

ID Css : #latest

ประเภท Module : Minifrontpage หรืออื่นๆ

รายละเอียด :   กำหนดหมวดหมู่และจำนวนบทความ และเลือก Theme

หน้า : แสดงเฉพาะหน้าแรก


Position :  author 

ID Css : #author

ประเภท Module : Module Custom

รายละเอียด :   ใช้การเพิ่มรูปและข้อความ

หน้า : แสดงทุกหน้า (ไม่แสดงตาม Latest)


Position :    banner  

ID Css : #banner

ประเภท Module : Module Custom

รายละเอียด :   ใช้การเพิ่มรูปและเพิ่มลิงค์

หน้า : แสดงทุกหน้า (ไม่แสดงตาม Latest)


Position :   gallery  

ID Css : #gallery

ประเภท Module : Module Custom + sigplus

รายละเอียด :   อัพโหลดรูป+ใส่ code sigplus ใน Module

หน้า : แสดงเฉพาะหน้าแรก


Position :    contact  

ID Css : #contact

ประเภท Module : Page Builder CK Module

รายละเอียด :   ทำ 2 Module ย่อย map+ form contact นำมาแสดง Module Page Builder CK

หน้า : แสดงเฉพาะหน้าแรก


Position :    footer  

ID Css : #footer

ประเภท Module : Page Builder CK Module

รายละเอียด :   ทำ 4 คอลัมน์ ใส่ข้อมูลและลิงค์ และดึง Module Social มาแสดง

หน้า : แสดงทุกหน้า


2.ตำแหน่ง Positions หน้าอื่นๆ

TON-NUM Dark Positions

รายละเอียดของแต่ละ Positions

Position :    breadcrumbs  

ID Css : #breadcrumbs

ประเภท Module : breadcrumbs Module

รายละเอียด :   กำหนดพาทการแสดงผลของ Link

หน้า : แสดงทุกหน้า ยกเว้นหน้าแรก


Position :    right-module  

ID Css : #right-module

ประเภท Module : ไม่จำกัด

รายละเอียด :   ใช่รวมกันหลาย Module

หน้า : แสดงทุกหน้า ยกเว้นหน้าแรก หรือไม่แสดงในหน้าที่ไม่ต้องการ right-module


Position :    content-top  

ID Css : #content-top

ประเภท Module : ไม่จำกัด

รายละเอียด :   ใช่รวมกันหลาย Module

หน้า : แสดงทุกหน้า ยกเว้นหน้าแรก หรือไม่แสดงในหน้าที่ไม่ต้องการ ใส่รูป หรือ ป้ายโฆษณา หรือ Ads หรือตามต้องการ


Position :    content-under  

ID Css : #content-under

ประเภท Module : ไม่จำกัด

รายละเอียด :   ใช่รวมกันหลาย Module

หน้า : แสดงทุกหน้า ยกเว้นหน้าแรก หรือไม่แสดงในหน้าที่ไม่ต้องการ ใส่รูป หรือ ป้ายโฆษณา หรือ Ads หรือตามต้องการ


3.ตำแหน่ง Positions หน้าติดต่อเรา

TON-NUM Dark Positions

 

เป็นการสร้างหน้าด้วย Page Builder CK แล้วทำการแยกคอลัมน์ และดีง Module มาแสดงใน Content

 

รายละเอียดของแต่ละ Positions

Position :    map 

ID Css : ไม่มี

ประเภท Module : Module Custom

รายละเอียด :  เป็นโมดูลลอย ดึง Code แบบฝังจาก Google Map มาใส่

หน้า : แสดงทุกหน้า แต่ดึงมาแสดงเฉพาะหน้าแรก และหน้าติดต่อเรา


Position :    contact-form 

ID Css : ไม่มี

ประเภท Module : DJ-EasyContact หรืออื่นๆ

รายละเอียด :   เป็นโมดูลลอย กำหนด email ในการรับ และเลือก Style

หน้า : แสดงทุกหน้า แต่ดึงมาแสดงเฉพาะหน้าแรก และหน้าติดต่อเรา