มีเว็บง่ายๆ ได้แล้ว! วันนี้! กับ Hitztheme เทมเพลตจูมล่า ภาษาไทย รองรับมือถือ 

คู่มือการใช้งานในการกำหนดการแสดงผลของตำแหน่ง Module ต่างๆ ผ่านทาง Positions ต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ใน Template โปรดศึกษาและทำความเข้าใจในการกำหนดการแสดงผล เพื่อการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติม Module ตามที่คุณต้องการได้ในอนาคต

SUKHUMVIT Positions

คลิปนี้เป็นการอธิบายในเรื่องของตำแหน่งการแสดงผลหรือ Position ของ โมดูลที่แสดงในหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้ลูกค้าหรือเพื่อนๆที่นำไปใช้สามารถเข้าใจในการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนได้ง่ายขึ้น

1.ตำแหน่ง Positions ในหน้าแรก

Sukhumvit Positions Template Joomla

รายละเอียดของแต่ละ Positions

Position :  slogan 

ID CSS : #slogan

ประเภท Module : Module Custom

รายละเอียด : ใช้การเพิ่มข้อความสั้นๆ (Keyword)

หน้า : แสดงทุกหน้า 


Position :  lang 

ID CSS : #lang

ประเภท Module : Module Gtranslate

รายละเอียด : แสดงปุ่มสลับภาษา

หน้า : แสดงทุกหน้า 


Position :  social 

ID CSS : #social

ประเภท Module : FavSocial หรืออื่นๆ

รายละเอียด : ปุ่มลิงค์ social 

หน้า : แสดงทุกหน้า


Position :  logo 

ID CSS : #logo

ประเภท Module : Module Custom

รายละเอียด : ใช้การเพิ่มรูป Logo และใส่ลิงค์เป็น index.php

หน้า : แสดงทุกหน้า


Position :  menu 

ID CSS : #menu

ประเภท Module : Gruemenu หรืออื่นๆ

รายละเอียด : ปรับแต่งสีของเมนูตามสีพื้นหลัง

หน้า : แสดงทุกหน้า


Position :  fontsize 

ID CSS : #fontsize

ประเภท Module : jFontSize Module

รายละเอียด : ปรับขนาดตัวอีกษรในเว็บไซต์

หน้า : แสดงทุกหน้า


Position :   slide 

ID CSS : #slide

ประเภท Module : FavSlider V.2 หรืออื่นๆ

รายละเอียด : สร้างสไลด์ได้10 รูป

หน้า : แสดงเฉพาะหน้าแรก


Position :   academic-1-left 

ID CSS : #academic-1-left

ประเภท Module : ไม่จำกัด

รายละเอียด : ใช้ร่วมกันหลาย Module

หน้า : แสดงเฉพาะหน้าแรก


Position :   academic-1-right 

ID CSS : #academic-1-right

ประเภท Module : TabGK5 หนืออื่นๆ

รายละเอียด : กำหนดแสดง Tab หรืออื่นๆตามที่ต้องการ

หน้า : แสดงเฉพาะหน้าแรก


Position : tab1 , tab2 , tab3 

ID Css : 

ประเภท Module : โมดูลลอย BT Content

รายละเอียด :   ดึงมาแสดงใน Tab GK5

หน้า : แสดงทุกหน้า


Position :   academic-2-left , academic-2-right  

ID CSS : #academic-2-left , #academic-2-right

ประเภท Module : ไม่จำกัด

รายละเอียด : ใช้ร่วมกันหลาย Module

หน้า : แสดงเฉพาะหน้าแรก


Position :   academic-3-left , academic-3-right  

ID CSS : #academic-3-left , #academic-3-right

ประเภท Module : ไม่จำกัด

รายละเอียด : ใช้ร่วมกันหลาย Module

หน้า : แสดงเฉพาะหน้าแรก


Position :   academic-4 

ID CSS : #academic-4

ประเภท Module : ไม่จำกัด

รายละเอียด : ใช้ร่วมกันหลาย Module

หน้า : แสดงเฉพาะหน้าแรก


Position :    footer 

ID CSS : #footer

ประเภท Module : Page Builder CK Module

รายละเอียด :  ทำ 4 คอลัมน์ ใส่ข้อมูลและลิงค์

หน้า : แสดงทุกหน้า


Position :   copyright 

ID CSS : #copyright

ประเภท Module : Module Custom หรือ อื่นๆ

รายละเอียด : ใส่ Text และ link

หน้า : แสดงทุกหน้า


2.ตำแหน่ง Positions หน้าอื่นๆ

SUKHUMVIT Positions

รายละเอียดของแต่ละ Positions

Position :    breadcrumbs  

ID Css : #breadcrumbs

ประเภท Module : breadcrumbs Module

รายละเอียด :   กำหนดพาทการแสดงผลของ Link

หน้า : แสดงทุกหน้า ยกเว้นหน้าแรก


Position :    content-top  

ID CSS : #content-top

ประเภท Module : ไม่จำกัด

รายละเอียด : แสดงรูปหรือข้อความ

หน้า : แสดงทุกหน้า ยกเว้นหน้าแรก


Position :    content-under  

ID CSS : #content-under

ประเภท Module : ไม่จำกัด

รายละเอียด : แสดงรูปหรือข้อความ

หน้า : แสดงทุกหน้า ยกเว้นหน้าแรก


Position :    right-module  

ID Css : #right-module

ประเภท Module : ไม่จำกัด

รายละเอียด :   ใช่รวมกันหลาย Module

หน้า : แสดงทุกหน้า ยกเว้นหน้าแรก หรือไม่แสดงในหน้าที่ไม่ต้องการ right-module


3.ตำแหน่ง Positions หน้าติดต่อเรา

SUKHUMVIT Positions

 

เป็นการสร้างหน้าด้วย Page Builder CK แล้วทำการแยกคอลัมน์ และดีง Module มาแสดงใน Content

 

รายละเอียดของแต่ละ Positions

Position :    map 

ID Css : ไม่มี

ประเภท Module : Module Custom

รายละเอียด :  เป็นโมดูลลอย ดึง Code แบบฝังจาก Google Map มาใส่

หน้า : แสดงทุกหน้า แต่ดึงมาแสดงเฉพาะหน้าแรก และหน้าติดต่อเรา


Position :    contact-form 

ID Css : ไม่มี

ประเภท Module : DJ-EasyContact หรืออื่นๆ

รายละเอียด :   เป็นโมดูลลอย กำหนด email ในการรับ และเลือก Style

หน้า : แสดงทุกหน้า แต่ดึงมาแสดงเฉพาะหน้าแรก และหน้าติดต่อเรา