มีเว็บง่ายๆ ได้แล้ว! วันนี้! กับ Hitztheme เทมเพลตจูมล่า ภาษาไทย รองรับมือถือ 

คู่มือการใช้งานในการกำหนดการแสดงผลของตำแหน่ง Module ต่างๆ ผ่านทาง Positions ต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ใน Template โปรดศึกษาและทำความเข้าใจในการกำหนดการแสดงผล เพื่อการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติม Module ตามที่คุณต้องการได้ในอนาคต

SAMYAN Positions

คลิปนี้เป็นการอธิบายในเรื่องของตำแหน่งการแสดงผลหรือ Position ของ โมดูลที่แสดงในหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้ลูกค้าหรือเพื่อนๆที่นำไปใช้สามารถเข้าใจในการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนได้ง่ายขึ้น

1.ตำแหน่ง Positions ในหน้าแรก

SAMYAN Positions Template Joomla

รายละเอียดของแต่ละ Positions

Position :  slogan 

ID CSS : #slogan

ประเภท Module : Module Custom

รายละเอียด : ใช้การเพิ่มข้อความสั้นๆ (Keyword)

หน้า : แสดงทุกหน้า


Position :  social 

ID CSS : #social

ประเภท Module : Addtoany หรืออื่นๆ

รายละเอียด : เพิ่มลิงค์ social ตามตัวอย่าง

หน้า : แสดงทุกหน้า


Position :  search 

ID CSS : #search

ประเภท Module : Module Search

รายละเอียด : โมดูลค้นหา (สร้างเมนู Search ไว้ด้วย)

หน้า : แสดงทุกหน้า


Position :  logo 

ID CSS : #logo

ประเภท Module : Module Custom

รายละเอียด : ใช้การเพิ่มรูป Logo และใส่ลิงค์เป็น index.php

หน้า : แสดงทุกหน้า


Position :  banner-1 

ID CSS : #banner-1

ประเภท Module : Module Custom

รายละเอียด : ใส่รูปภาพ หรือข้อมูลแบบอิสระ

หน้า : แสดงทุกหน้า


Position :  menu 

ID CSS : #menu

ประเภท Module : Gruemenu หรืออื่นๆ

รายละเอียด : ปรับแต่งสีของเมนูตามสีพื้นหลัง

หน้า : แสดงทุกหน้า


Position :  news-list 

ID CSS : #news-list

ประเภท Module : Highlighter GK5 หรืออื่นๆ

รายละเอียด : แสดงบทความแบบสลับไปมา

หน้า : แสดงทุกหน้า


Position :   slide 

ID CSS : #slide

ประเภท Module : FavSlider V.2 หรืออื่นๆ

รายละเอียด : สร้างสไลด์ได้10 รูป

หน้า : แสดงเฉพาะหน้าแรก


Position :  news-1 

ID CSS : #news-1

ประเภท Module : Module Giant Content

รายละเอียด : แสดงบทความแบบแบ่งคอลัมน์

หน้า : เฉพาะหน้าแรก


Position :  news-2 

ID CSS : #news-2

ประเภท Module : Module Giant Content

รายละเอียด : แสดงบทความแบบแบ่งคอลัมน์

หน้า : เฉพาะหน้าแรก


Position :  news-3 

ID CSS : #news-3

ประเภท Module : Module Giant Content

รายละเอียด : แสดงบทความแบบแบ่งคอลัมน์

หน้า : เฉพาะหน้าแรก


Position :  news-4 

ID CSS : #news-4

ประเภท Module : Module Giant Content

รายละเอียด : แสดงบทความแบบแบ่งคอลัมน์

หน้า : เฉพาะหน้าแรก


Position :  news-5 

ID CSS : #news-5

ประเภท Module : Module Giant Content

รายละเอียด : แสดงบทความแบบแบ่งคอลัมน์

หน้า : เฉพาะหน้าแรก


Position :   right-module 

ID CSS : #right-module

ประเภท Module : ไม่จำกัด

รายละเอียด : ใช้ร่วมกันหลาย Module

หน้า : แสดงทุกหน้า


Position :  video 

ID CSS : #video

ประเภท Module : Yendif Video Share - Videos

รายละเอียด : แสดงรายการวีดีโอ

หน้า : เฉพาะหน้าแรกหรือทุกหน้า


Position :  footer 

ID CSS : #footer

ประเภท Module : Page Builder CK Module

รายละเอียด :  ทำ 4 คอลัมน์ ใส่ข้อมูลและลิงค์

หน้า : แสดงทุกหน้า


Position :   copyright 

ID CSS : #copyright

ประเภท Module : Module Custom หรือ อื่นๆ

รายละเอียด : ใส่ Text และ link

หน้า : แสดงทุกหน้า


2.ตำแหน่ง Positions หน้าอื่นๆ

SAMYAN  Positions  Template Joomla

รายละเอียดของแต่ละ Positions

Position :    breadcrumbs  

ID Css : #breadcrumbs

ประเภท Module : breadcrumbs Module

รายละเอียด :   กำหนดพาทการแสดงผลของ Link

หน้า : แสดงทุกหน้า ยกเว้นหน้าแรก


Position :    right-module  

ID Css : #right-module

ประเภท Module : ไม่จำกัด

รายละเอียด :   ใช่รวมกันหลาย Module

หน้า : แสดงทุกหน้า ยกเว้นหน้าแรก หรือไม่แสดงในหน้าที่ไม่ต้องการ right-module