มีเว็บง่ายๆ ได้แล้ว! วันนี้! กับ Hitztheme เทมเพลตจูมล่า ภาษาไทย รองรับมือถือ 

คู่มือการใช้งานในการกำหนดการแสดงผลของตำแหน่ง Module ต่างๆ ผ่านทาง Positions ต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ใน Template โปรดศึกษาและทำความเข้าใจในการกำหนดการแสดงผล เพื่อการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติม Module ตามที่คุณต้องการได้ในอนาคต

Sabuy School Positions

คลิปนี้เป็นการอธิบายในเรื่องของตำแหน่งการแสดงผลหรือ Position ของ โมดูลที่แสดงในหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้ลูกค้าหรือเพื่อนๆที่นำไปใช้สามารถเข้าใจในการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนได้ง่ายขึ้น

1.ตำแหน่ง Positions ในหน้าแรก

Sabuy School Positions Joomla Template

Position :  promote 

ID CSS : #promote

ประเภท Module : Page Builder CK Module หรือ อื่นๆ

รายละเอียด : ใช้แบ่งคอลัมน์ แสดงข้อมูลต่างๆ

หน้า : แสดงทุกหน้า 


รายละเอียดของแต่ละ Positions

Position :   logo  

ID Css : #logo

ประเภท Module : Module Custom

รายละเอียด :   ใช้การเพิ่มรูป Logo และใส่ลิงค์เป็น index.php

หน้า : แสดงทุกหน้า


Position :   menu  

ID Css : #menu

ประเภท Module : Gruemenu หรืออื่นๆ

รายละเอียด :   ปรับแต่งสีของเมนูตามสีพื้นหลัง

หน้า : แสดงทุกหน้า


Position :  lang 

ID CSS : #lang

ประเภท Module : Module Gtranslate

รายละเอียด : แสดงปุ่มสลับภาษา

หน้า : แสดงทุกหน้า 


Position :   social  

ID Css : #social

ประเภท Module : Addtoany หรืออื่นๆ

รายละเอียด :   เพิ่มลิงค์ social ตามตัวอย่าง

หน้า : แสดงทุกหน้า


Position :    slide  

ID Css : #slide

ประเภท Module : Slideshow CK หรืออื่นๆ

รายละเอียด :   สร้างรูปภาพสไลด์

หน้า : แสดงเฉพาะหน้าแรก


Position :   slide 

ID CSS : #slide

ประเภท Module : Page Builder CK Module

รายละเอียด : ใช้แยก คอลัมน์ 

หน้า : แสดงเฉพาะหน้าแรก


Position :   news1 

ID CSS : โมดูลลอย ไม่มีตำแหน่งตายตัว

ประเภท Module : Page Builder CK Module หรืออื่นๆ

รายละเอียด : จัดรูปแบบข้อมูลที่ต้องการแสดงผล ดึงมาแสดงในตำแหน่ง slide

หน้า : แสดงทุกหน้า


Position :   position-1 

ID CSS : #position-1

ประเภท Module : BT Content Slider Module

รายละเอียด : แสดงบทความตามหมวดหมู่ที่เลือก

หน้า : แสดงเฉพาะหน้าแรก


Position :   position-2  

ID CSS : #position-2

ประเภท Module : Page Builder CK Module หรืออื่นๆ

รายละเอียด : จัดรูปแบบข้อมูลที่ต้องการแสดงผล

หน้า : แสดงเฉพาะหน้าแรก


Position :   position-3  

ID CSS : #position-3

ประเภท Module : Page Builder CK Module หรืออื่นๆ

รายละเอียด : จัดรูปแบบข้อมูลที่ต้องการแสดงผล

หน้า : แสดงเฉพาะหน้าแรก


Position :   news2 

ID CSS : โมดูลลอย ไม่มีตำแหน่งตายตัว

ประเภท Module : Custom Module  หรืออื่นๆ

รายละเอียด : แสดง google calendar ดึงมาแสดงใน position-3

หน้า : แสดงทุกหน้า


Position :   news2 

ID CSS : โมดูลลอย ไม่มีตำแหน่งตายตัว

ประเภท Module : 2Bros Facebook Like Box  หรืออื่นๆ

รายละเอียด : แสดง Facebook ดึงมาแสดงใน position-3

หน้า : แสดงทุกหน้า


Position :   position-4 

ID CSS : #position-4

ประเภท Module : Custom Module หรืออื่นๆ

รายละเอียด : ดึง Code แกลอรี่รูปภาพมาแสดง

หน้า : แสดงเฉพาะหน้าแรก


Position :   position-5 

ID CSS : #position-5

ประเภท Module : DJ-ImageSlider หรืออื่นๆ

รายละเอียด : แสดงรูปภาพเล็กแบบสไลด์

หน้า : แสดงเฉพาะหน้าแรก


Position :    footer 

ID CSS : #footer

ประเภท Module : Page Builder CK Module

รายละเอียด :  ทำ 5 คอลัมน์ ใส่ข้อมูลและลิงค์

หน้า : แสดงทุกหน้า


Position :   copyright 

ID CSS : #copyright

ประเภท Module : Joomla Footer Module หรืออื่นๆ

รายละเอียด : แสดง ลิขสิทธิ์ และ Joomla License

หน้า : แสดงทุกหน้า


2.ตำแหน่ง Positions หน้าอื่นๆ

Sabuy School Positions Joomla Template

รายละเอียดของแต่ละ Positions

Position :    breadcrumbs  

ID Css : #breadcrumbs

ประเภท Module : breadcrumbs Module

รายละเอียด :   กำหนดพาทการแสดงผลของ Link

หน้า : แสดงทุกหน้า ยกเว้นหน้าแรก


Position :    content-top  

ID CSS : #content-top

ประเภท Module : ไม่จำกัด

รายละเอียด : แสดงรูปหรือข้อความ

หน้า : แสดงทุกหน้า ยกเว้นหน้าแรก


Position :    content-under  

ID CSS : #content-under

ประเภท Module : ไม่จำกัด

รายละเอียด : แสดงรูปหรือข้อความ

หน้า : แสดงทุกหน้า ยกเว้นหน้าแรก


Position :    right-module  

ID Css : #right-module

ประเภท Module : ไม่จำกัด

รายละเอียด :   ใช่รวมกันหลาย Module

หน้า : แสดงทุกหน้า ยกเว้นหน้าแรก หรือไม่แสดงในหน้าที่ไม่ต้องการ right-module


3.ตำแหน่ง Positions หน้าติดต่อเรา

Sabuy School Positions Joomla Template

 

เป็นการสร้างหน้าด้วย Page Builder CK แล้วทำการแยกคอลัมน์ และดีง Module มาแสดงใน Content

 

รายละเอียดของแต่ละ Positions

Position :    map  

ID CSS : โมดูลลอย ไม่มีตำแหน่งตายตัว

ประเภท Module : โมดูลลอย ไม่จำกัด

รายละเอียด : ใช้ดึงมาแสดงในบทความหรือส่วนอื่นๆ

หน้า : แสดงทุกหน้า


Position :    contact-form  

ID CSS : โมดูลลอย ไม่มีตำแหน่งตายตัว

ประเภท Module : โมดูลลอย ไม่จำกัด

รายละเอียด : ใช้ดึงมาแสดงในบทความหรือส่วนอื่นๆ

หน้า : แสดงทุกหน้า