มีเว็บง่ายๆ ได้แล้ว! วันนี้! กับ Hitztheme เทมเพลตจูมล่า ภาษาไทย รองรับมือถือ 

การติดตั้ง ฟรี Template Joomla

     ท่านสามารถ ดาวน์โหลด ฟรีเทมเพลตจูมล่าได้จากหน้า เทมเพลตของเรา แล้วเลือกเทมเพลตที่ท่านต้องการดาวนโหลด  จากนั้นไปยัง ฟรี! ดาวน์โหลด เพื่อทำการ ดาวน์โหลดที่ด้านล่าง

doc 1 1

คลิกที่ ดาวน์โหลด

และนำไฟล์ที่ได้ไปติดตั้งในส่วนเมนู

 

Extensions > Manage > Install

 

จากนั้นเลือกไฟล์เทมเพลตที่ท่านโหลด ในหัวข้อ  Or browse for file 

doc 2

หน้าการติดตั้ง Template หรือ Extensions อื่นๆ

 

การตั้งค่าเริ่มต้น (Default) ให้กับเทมเพลตจูมล่า

doc 3

ไปที่เมนู Template เพื่อตั้งค่า Default Template

 

หลังจากที่ติดตั้งแล้วนั้น ท่านต้องไปทำการกำหนดค่าเริ่มต้น Default ให้กับเทมเพลตที่ท่านได้ติดตั้งใหม่ โดยไปที่เมนู

 

Extensions > Templates > Style

 

จากนั้นคลิกที่ไอค่อนรูปดาว ให้มาเป็น เทมเพลตใหม่ที่ติดตั้ง