มีเว็บง่ายๆ ได้แล้ว! วันนี้! กับ Hitztheme เทมเพลตจูมล่า ภาษาไทย รองรับมือถือ 

   Code Message คือ code ที่ใช้สำหรับในการเรียกคำแจ้งเตือนต่างๆ ซึ่งจะเป็นข้อความจากระบบของ Joomla โดยการใช้งานนั้นจะเพิ่ม code นี้ลงไปใน

 

<jdoc:include type="message" />

 

ซึ่งโดยปกติแล้ว Code Message นี้ จะอยู่ด้านบนของ code ของ component เสมอ 

 

<jdoc:include type="message" />
<jdoc:include type="component" />

 

      และจะถูกใช้แค่ 1 ครั้งในเทมเพลตเท่านั้น โดยเราได้กำหนดการเรียกใช้งานไว้ใน Div set ที่ชื่อ component เป็นหลักอยู่แล้ว โดยที่ Code Message จะทำงานก็ต่อเมื่อ มีการใส่ข้อมูลหรือได้รับข้อมูลต่างๆ ในหน้าเว็บไซต์ รวมถึงข้อความแจ้งเตือนในกรณีที่ทำไม่ถูกต้องในหน้าเว็บไซต์

7 4

ตัวอย่าง Code Message แสดงข้อความในกรณีที่เราไม่ใส่ email ให้ถูกต้อง