ASOKE TEMPLATE JOOMLA 4 By HitzTheme

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

thzh-CNen

ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพแรกในแท็บ Images and Links เพื่อแสดงรูปภาพเริ่มต้นของบทความที่ Intro image

 content 1

 

ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ในส่วน Full Content ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพต่างๆ จากเมนูใน Editor 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวกิจกรรม

ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพแรกในแท็บ Images and Links เพื่อแสดงรูปภาพเริ่มต้นของบทความที่ Intro image

ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพแรกในแท็บ Images and Links เพื่อแสดงรูปภาพเริ่มต้นของบทความที่ Intro image

ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพแรกในแท็บ Images and Links เพื่อแสดงรูปภาพเริ่มต้นของบทความที่ Intro image

ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพแรกในแท็บ Images and Links เพื่อแสดงรูปภาพเริ่มต้นของบทความที่ Intro image

ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพแรกในแท็บ Images and Links เพื่อแสดงรูปภาพเริ่มต้นของบทความที่ Intro image

ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพแรกในแท็บ Images and Links เพื่อแสดงรูปภาพเริ่มต้นของบทความที่ Intro image

คำแนะนำจาก ผอ.

ในระบบการเรียนนี้ นักเรียนจะผ่านโรงเรียนตามลำดับ ชื่อของโรงเรียนเหล่านี้อาจแตกต่างไปตามภาษาและประเทศ แต่โดยหลักจะมีโรงเรียนประถมสำหรับเด็กเล็ก 

content 1 2 

นายพักดี รักคนไทย

ผู้อำนวยการโรงเรียน

โทร. 080-000 0000

||   ABOUT SCHOOL  ||

แนะนำโรงเรียน

   โรงเรียน คือ สถานที่สำหรับฝึกสอนนักเรียนภายใต้การดูแลของครูหรืออาจารย์ หลายประเทศมีระบบการศึกษาอย่างเป็นทางการ ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาภาคบังคับ ในระบบการเรียนนี้ นักเรียนจะผ่านโรงเรียนตามลำดับ

 

นอกเหนือจากโรงเรียนหลักแล้ว นักเรียนในบางประเทศยังสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนทั้งก่อนและหลังโรงเรียนประถม และมัธยม โรงเรียนอนุบาลเสริมการเรียนการสอนให้กับเด็กเล็กมาก

||   กลุ่มงานศึกษา   ||

กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระภาษาไทย

รายละเอียดคร่าวๆของกลุ่มงานที่คุณแนะนำ

รายละเอียด

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

รายละเอียดคร่าวๆของกลุ่มงานที่คุณแนะนำ

รายละเอียด

นโยบายกลุ่มสาระ

ดูรายละเอียดนโยบายรวม

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

รายละเอียดคร่าวๆของกลุ่มงานที่คุณแนะนำ

รายละเอียด

กลุ่มสาระสังคมศึกษา

รายละเอียดคร่าวๆของกลุ่มงานที่คุณแนะนำ

รายละเอียด

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

รายละเอียดคร่าวๆของกลุ่มงานที่คุณแนะนำ

รายละเอียด

กลุ่มงานแนะแนว

รายละเอียดคร่าวๆของกลุ่มงานที่คุณแนะนำ

รายละเอียด

ภารกิจผู้บริหาร

รายละเอียดคร่าวๆของกลุ่มงานที่คุณแนะนำ

รายละเอียด

ตารางงานกิจกรรม

รายละเอียดคร่าวๆของกลุ่มงานที่คุณแนะนำ

รายละเอียด

||    ABOUT SERVICE   ||

เป้าหมายในการเรียนการสอน

เพื่ออนาคตที่ดีของนักเรียน

การศึกษาสอนให้เราเข้าใจถึงความสำคัญในการอยู่ในสังคมที่สงบสุขและปลอดภัย เมื่อเรามีความรู้ เราสามารถคืนความรู้เหล่านั้นและแบ่งปันต่อให้กับคนในสังคมได้อีกด้วย สมมติว่าเราทำงานเก็บเงินซื้อบ้าน เราก็จะอยากทำให้ละแวกบ้านขอเราปลอดภัย เราก็สามารถแบ่งปันความรู้กับคนรอบตัวในสังคมนั้นๆ ถึงวิธีการป้องกันภัยต่างๆได้

เป้าหมาย

เป้าหมายการเรียน

  • พัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้น
  • สร้างงานในอนาคต
  • มีความรู้ความสามารถ
  • เป็นคนดีในสังคม
  • รู้จักการใช้ชีวิตแง่ต่างๆ
  • ดูแลตัวเองและคนรอบข้างได้

โรงเรียน คือ สถานที่สำหรับฝึกสอนนักเรียนภายใต้การดูแลของครูหรืออาจารย์ หลายประเทศมีระบบการศึกษาอย่างเป็นทางการ ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาภาคบังคับในระบบการเรียนนี้

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

||   ข้อมูลแนะนำ   ||

ข่าวสารล่าสุดของเรา

และ บทความแนะนำ

ข้อมูลแนะนำเบื้องต้นที่นำมาแสดงให้ทราบ

วันพุธ, 19 ตุลาคม 2565 22:56

ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพแรกในแท็บ Images and Links เพื่อแสดงรูปภาพเริ่มต้นของบทความที่ Intro image

วันพุธ, 19 ตุลาคม 2565 22:54

ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพแรกในแท็บ Images and Links เพื่อแสดงรูปภาพเริ่มต้นของบทความที่ Intro image

วันพุธ, 19 ตุลาคม 2565 22:53

ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพแรกในแท็บ Images and Links เพื่อแสดงรูปภาพเริ่มต้นของบทความที่ Intro image

||   GOOGLE CALENDER   ||

ปฏิทินกิจกรรม

สถิติเว็บไซต์

มี 190 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

||   ให้เราช่วยคุณไหม   ||

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

แจ้งให้เราทราบ