คู่มือการใช่งาน TON-NUM Template Joomla

1.ตำแหน่ง Positions ต่างๆ ในหน้าแรก

รายละเอียดของแต่ละ Positions

Position :  logo 

ID Css : #logo

ประเภท Module : Module Custom

รายละเอียด :   ใช้การเพิ่มรูป Logo และใส่ลิงค์เป็น index.php

หน้า : แสดงทุกหน้า

Position :  menu 

ID Css : #menu

ประเภท Module : Gruemenu หรืออื่นๆ

รายละเอียด :   ปรับแต่งสีของเมนูตามสีพื้นหลัง

หน้า : แสดงทุกหน้า

Position :  social 

ID Css : #social

ประเภท Module : Addtoany หรืออื่นๆ

รายละเอียด :   เพิ่มลิงค์ social ตามตัวอย่าง

หน้า : แสดงทุกหน้า

Position :   slide 

ID Css : #slide

ประเภท Module : FavSlider V.2 หรืออื่นๆ

รายละเอียด :   สร้างสไลด์ได้10 รูป

หน้า : แสดงเฉพาะหน้าแรก

Position :  recommend 

ID Css : #recommend

ประเภท Module : Minifrontpage หรืออื่นๆ

รายละเอียด :   กำหนดหมวดหมู่และจำนวนบทความ และเลือก Theme

หน้า : แสดงเฉพาะหน้าแรก

Position :    latest 

ID Css : #latest

ประเภท Module : Minifrontpage หรืออื่นๆ

รายละเอียด :   กำหนดหมวดหมู่และจำนวนบทความ และเลือก Theme

หน้า : แสดงเฉพาะหน้าแรก

Position :  author 

ID Css : #author

ประเภท Module : Module Custom

รายละเอียด :   ใช้การเพิ่มรูปและข้อความ

หน้า : แสดงทุกหน้า (ไม่แสดงตาม Latest)

Position :    banner 

ID Css : #banner

ประเภท Module : Module Custom

รายละเอียด :   ใช้การเพิ่มรูปและเพิ่มลิงค์

หน้า : แสดงทุกหน้า (ไม่แสดงตาม Latest)

Position :   gallery 

ID Css : #gallery

ประเภท Module : Module Custom + sigplus

รายละเอียด :   อัพโหลดรูป+ใส่ code sigplus ใน Module

หน้า : แสดงเฉพาะหน้าแรก

Position :    contact 

ID Css : #contact

ประเภท Module : Page Builder CK Module

รายละเอียด :   ทำ 2 Module ย่อย map+ form contact นำมาแสดง Module Page Builder CK

หน้า : แสดงเฉพาะหน้าแรก

Position :    footer 

ID Css : #footer

ประเภท Module : Page Builder CK Module

รายละเอียด :   ทำ 4 คอลัมน์ ใส่ข้อมูลและลิงค์ และดึง Module Social มาแสดง

หน้า : แสดงทุกหน้า

2.ตำแหน่ง Positions ต่างๆ ในหน้าอื่นๆ

รายละเอียดของแต่ละ Positions

Position :    breadcrumbs 

ID Css : #breadcrumbs

ประเภท Module : breadcrumbs Module

รายละเอียด :   กำหนดพาทการแสดงผลของ Link

หน้า : แสดงทุกหน้า ยกเว้นหน้าแรก

Position :    right-module 

ID Css : #right-module

ประเภท Module : ไม่จำกัด

รายละเอียด :   ใช่รวมกันหลาย Module

หน้า : แสดงทุกหน้า ยกเว้นหน้าแรก หรือไม่แสดงในหน้าที่ไม่ต้องการ right-module

3.ตำแหน่ง Positions ต่างๆ ในหน้าติดต่อเรา

     เป็นการสร้างหน้าด้วย Page Builder CK แล้วทำการแยกคอลัมน์

รายละเอียดของแต่ละ Positions

Position :    map 

ID Css : ไม่มี

ประเภท Module : Module Custom

รายละเอียด :   ดึง Code แบบฝังจาก Google Map มาใส่

หน้า : แสดงทุกหน้า แต่ดึงมาแสดงเฉพาะหน้าแรก และหน้าติดต่อเรา

Position :    contact-form 

ID Css : ไม่มี

ประเภท Module : DJ-EasyContact หรืออื่นๆ

รายละเอียด :   กำหนด email ในการรับ และเลือก Style

หน้า : แสดงทุกหน้า แต่ดึงมาแสดงเฉพาะหน้าแรก และหน้าติดต่อเรา