1.ตำแหน่ง Positions ต่างๆ ในหน้าแรก

 

ตำแหน่งหลัก 

สามารถกำหนด CSS ครอบคลุม Position ที่อยู่ภายใน

 

ตำแหน่ง Position ในส่วนด้านบนของเว็บไซต์

ตำแหน่งหลัก : top

Position :  slogan 

ID CSS : #slogan

ประเภท Module : Module Custom

รายละเอียด : ใช้การเพิ่มข้อความสั้นๆ (Keyword)

หน้า : แสดงทุกหน้า

 


 

Position :  social 

ID CSS : #social

ประเภท Module : Addtoany หรืออื่นๆ

รายละเอียด : เพิ่มลิงค์ social ตามตัวอย่าง

หน้า : แสดงทุกหน้า

 


 

Position :  search 

ID CSS : #search

ประเภท Module : Module Search

รายละเอียด : โมดูลค้นหา (สร้างเมนู Search ไว้ด้วย)

หน้า : แสดงทุกหน้า

ตำแหน่งหลัก : head

Position :  logo 

ID CSS : #logo

ประเภท Module : Module Custom

รายละเอียด : ใช้การเพิ่มรูป Logo และใส่ลิงค์เป็น index.php

หน้า : แสดงทุกหน้า

 


 

Position :  banner-1 

ID CSS : #banner-1

ประเภท Module : Module Custom

รายละเอียด : ใส่รูปภาพ หรือข้อมูลแบบอิสระ

หน้า : แสดงทุกหน้า

ตำแหน่งหลัก : menu

Position :  menu 

ID CSS : #menu

ประเภท Module : Gruemenu หรืออื่นๆ

รายละเอียด : ปรับแต่งสีของเมนูตามสีพื้นหลัง

หน้า : แสดงทุกหน้า

ตำแหน่งหลัก : news-list

Position :  news-list 

ID CSS : #news-list

ประเภท Module : Highlighter GK5 หรืออื่นๆ

รายละเอียด : แสดงบทความแบบสลับไปมา

หน้า : แสดงทุกหน้า

ตำแหน่งหลัก : slide

Position :   slide 

ID CSS : #slide

ประเภท Module : FavSlider V.2 หรืออื่นๆ

รายละเอียด : สร้างสไลด์ได้10 รูป

หน้า : แสดงเฉพาะหน้าแรก

ตำแหน่ง Position ในส่วนเนื้อหาหลักต่างๆ

ตำแหน่งหลัก : component-left

Position :  news-1 

ID CSS : #news-1

ประเภท Module : Module Giant Content

รายละเอียด : แสดงบทความแบบแบ่งคอลัมน์

หน้า : เฉพาะหน้าแรก

 


 

Position :  news-2 

ID CSS : #news-2

ประเภท Module : Module Giant Content

รายละเอียด : แสดงบทความแบบแบ่งคอลัมน์

หน้า : เฉพาะหน้าแรก

 


Position :  news-3 

ID CSS : #news-3

ประเภท Module : Module Giant Content

รายละเอียด : แสดงบทความแบบแบ่งคอลัมน์

หน้า : เฉพาะหน้าแรก

 


Position :  news-4 

ID CSS : #news-4

ประเภท Module : Module Giant Content

รายละเอียด : แสดงบทความแบบแบ่งคอลัมน์

หน้า : เฉพาะหน้าแรก

 


Position :  news-5 

ID CSS : #news-5

ประเภท Module : Module Giant Content

รายละเอียด : แสดงบทความแบบแบ่งคอลัมน์

หน้า : เฉพาะหน้าแรก

 

ตำแหน่งหลัก : component-right

Position :   right-module 

ID CSS : #right-module

ประเภท Module : ไม่จำกัด

รายละเอียด : ใช้ร่วมกันหลาย Module

หน้า : แสดงทุกหน้า

ตำแหน่ง Position ในส่วนด้านล่างของเว็บไซต์

ตำแหน่งหลัก : video

Position :  video 

ID CSS : #video

ประเภท Module : Yendif Video Share - Videos

รายละเอียด : แสดงรายการวีดีโอ

หน้า : เฉพาะหน้าแรกหรือทุกหน้า

 

ตำแหน่งหลัก : footer

Position :    footer 

ID CSS : #footer

ประเภท Module : Page Builder CK Module

รายละเอียด :  ทำ 4 คอลัมน์ ใส่ข้อมูลและลิงค์

หน้า : แสดงทุกหน้า

ตำแหน่งหลัก : copyright

Position :  copyright 

ID CSS : #copyright

ประเภท Module : Module Custom หรือ อื่นๆ

รายละเอียด : ใส่ Text และ link

หน้า : แสดงทุกหน้า

2.ตำแหน่ง Positions ต่างๆ ในหน้าอื่นๆ

ตำแหน่งหลัก 

สามารถกำหนด CSS ครอบคลุม Position ที่อยู่ภายใน

 

ตำแหน่ง Position ในส่วนด้านล่างของเว็บไซต์

ตำแหน่งหลัก : breadcrumbs

Position :    breadcrumbs 

ID CSS : #breadcrumbs

ประเภท Module : breadcrumbs Module

รายละเอียด : กำหนดพาทการแสดงผลของ Link

หน้า : แสดงทุกหน้า ยกเว้นหน้าแรก

ตำแหน่งหลัก : head-content

Position :    head-content 

ID CSS : #head-content

ประเภท Module : ไม่จำกัด

รายละเอียด :  ใส่รูปหรือป้ายโฆษณา หรือ ADS

หน้า : แสดงทุกหน้ายกเว้นหน้าแรก

ตำแหน่งหลัก : footer-content

Position :    footer-content 

ID CSS : #footer-content

ประเภท Module : ไม่จำกัด

รายละเอียด :  ใส่รูปหรือป้ายโฆษณา หรือ ADS

หน้า : แสดงทุกหน้ายกเว้นหน้าแรก