คู่มือการใช้งาน RAK REAN Template Joomla

1.ตำแหน่ง Positions ต่างๆ ในหน้าแรก

รายละเอียดของแต่ละ Positions

Position :  slogan 

ID CSS : #slogan

ประเภท Module : Module Custom

รายละเอียด : ใช้การเพิ่มข้อความสั้นๆ (Keyword)

หน้า : แสดงทุกหน้า

Position :  phone 

ID CSS : #phone

ประเภท Module : Module Custom

รายละเอียด : ใช้การเพิ่มหมายเลขติดต่อ ใส่ลิงค์ (tel:0800000000)

หน้า : แสดงทุกหน้า

Position :  social 

ID CSS : #social

ประเภท Module : Addtoany หรืออื่นๆ

รายละเอียด : เพิ่มลิงค์ social ตามตัวอย่าง

หน้า : แสดงทุกหน้า

Position :  logo 

ID CSS : #logo

ประเภท Module : Module Custom

รายละเอียด : ใช้การเพิ่มรูป Logo และใส่ลิงค์เป็น index.php

หน้า : แสดงทุกหน้า

Position :  menu 

ID CSS : #menu

ประเภท Module : Gruemenu หรืออื่นๆ

รายละเอียด : ปรับแต่งสีของเมนูตามสีพื้นหลัง

หน้า : แสดงทุกหน้า

Position :   slide 

ID CSS : #slide

ประเภท Module : FavSlider V.2 หรืออื่นๆ

รายละเอียด : สร้างสไลด์ได้10 รูป

หน้า : แสดงเฉพาะหน้าแรก

Position :   academic-1-left 

ID CSS : #academic-1-left

ประเภท Module : ไม่จำกัด

รายละเอียด : ใช้ร่วมกันหลาย Module

หน้า : แสดงเฉพาะหน้าแรก

Position :  academic-1-center

ID CSS : #academic-1-center

ประเภท Module : ไม่จำกัด

รายละเอียด : ใช้ร่วมกันหลาย Module

หน้า : แสดงเฉพาะหน้าแรก

Position :   academic-1-right 

ID CSS : #academic-1-right

ประเภท Module : ไม่จำกัด

รายละเอียด : ใช้ร่วมกันหลาย Module

หน้า : แสดงเฉพาะหน้าแรก

Position :  academic-2-left  , academic-2-center , academic-2-right 

ID CSS : #academic-2-left , #academic-2-center ,  #academic-2-right

ประเภท Module : ไม่จำกัด

รายละเอียด :  ใช้ร่วมกันหลาย Module

หน้า : แสดงเฉพาะหน้าแรก

Position :  academic-3-left  , academic-3-center , academic-3-right 

ID CSS : #academic-3-left , #academic-3-center ,  #academic-3-right

ประเภท Module : ไม่จำกัด

รายละเอียด : ใช้ร่วมกันหลาย Module

หน้า : แสดงเฉพาะหน้าแรก

Position :   academic-4 

ID CSS : #academic-4

ประเภท Module : ไม่จำกัด

รายละเอียด :  ใช้ร่วมกันหลาย Module

หน้า : แสดงเฉพาะหน้าแรก

Position :    footer 

ID CSS : #footer

ประเภท Module : Page Builder CK Module

รายละเอียด :  ทำ 4 คอลัมน์ ใส่ข้อมูลและลิงค์

หน้า : แสดงทุกหน้า

Position :  copyright 

ID CSS : #copyright

ประเภท Module : Module Custom หรือ อื่นๆ

รายละเอียด : ใส่ Text และ link

หน้า : แสดงทุกหน้า

2.ตำแหน่ง Positions ต่างๆ ในหน้าอื่นๆ

รายละเอียดของแต่ละ Positions

Position :    breadcrumbs 

ID CSS : #breadcrumbs

ประเภท Module : breadcrumbs Module

รายละเอียด : กำหนดพาทการแสดงผลของ Link

หน้า : แสดงทุกหน้า ยกเว้นหน้าแรก

Position :    right-module 

ID CSS : #right-module

ประเภท Module : ไม่จำกัด

รายละเอียด : ใช้ร่วมกันหลาย Module

หน้า : แสดงทุกหน้า ยกเว้นหน้าแรก หรือไม่แสดงในหน้าที่ไม่ต้องการ right-module

3.ตำแหน่ง Positions ต่างๆ ในหน้าติดต่อเรา

     เป็นการสร้างหน้าด้วย Page Builder CK และทำการแยกคอลัมน์

รายละเอียดของแต่ละ Positions

Position :    map 

ID Css : ไม่มี

ประเภท Module : Module Custom

รายละเอียด :   ดึง Code แบบฝังจาก Google Map มาใส่

หน้า : แสดงทุกหน้า แต่ดึงมาแสดงเฉพาะติดต่อเรา

Position :    contact-form 

ID Css : ไม่มี

ประเภท Module : DJ-EasyContact หรืออื่นๆ

รายละเอียด : กำหนด email ในการรับ และเลือก Style

หน้า : แสดงทุกหน้า แต่ดึงมาแสดงเฉพาะหน้าติดต่อเรา