ความต้องการสำหรับซอฟต์แวร์ที่สนับสนุน

ข้อกำหนดสำหรับ Joomla! 3.x

ซอฟต์แวร์ค่าที่แนะนำค่าต่ำสุดข้อมูลเพิ่มเติม
PHP[1] 7.3 + 5.3.10 (Magic Quotes GPC, MB String Overload = off)
(Zlib Compression Support, XML Support, INI Parser Support, JSON Support, MB Language = Default)
ฐานข้อมูลที่รองรับ
MySQL[2] 5.5.3 + 5.1 (จำเป็นต้องรองรับ InnoDB)
SQL Server 10.50.1600.1 + 10.50.1600.1 https://www.microsoft.com/sql
PostgreSQL 9.1 + 8.3.18 https://www.postgresql.org/
เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่รองรับ
Apache[3] 2.4 + 2.0 (ต้องมี mod_mysql, mod_xml, และ mod_zlib)
Nginx 1.8 + 1.0 https://www.nginx.com/resources/wiki/
Microsoft IIS[6] 7 7 https://www.iis.net

โปรดดูที่ https://docs.joomla.org/Joomla_Browser_Support สำหรับรายการของเบราว์เซอร์ที่สนับสนุนใน Joomla 3.x

 

คำอธิบายเพิ่มเติม

[1] PHP 5.3.1 จำเป็นสำหรับรุ่น 3.0 ถึง 3.2 โดยที่ 3.3 จะเพิ่มความต้องการขั้นต่ำเป็น PHP 5.3.10 Joomla! รุ่น 3.5 และรุ่นใหม่กว่าก็เข้ากันได้กับ PHP 7

[2] สำหรับ Joomla! 3.5, จะรองรับชุดอักขระ MySQL's `utf8mb4` โดยจะทำการเปลี่ยนเป็นค่าเริ่มต้นให้หากเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้สนับสนุนชุดอักขระนี้

[3] เพื่อที่จะใช้ SEO URLs คุณจะต้องมีการติดตั้งส่วนขยาย Apache mod_rewrite ด้วย

[4] ห้ามใช้งาน PHP 4.3.9, 4.4.2 หรือ 5.0.4 เพราะจะทำให้เกิดปัญหาในการใช้งาน อันเนื่องมาจากบั๊กของ PHP รุ่นดังกล่าวเอง Zend Optimizer 2.5.10 สำหรับ PHP 4.4 ยังมีข้อบกพร่องร้ายแรง และคุณควรร้องขอไปยังโฮสต์ของคุณเพื่ออัพเกรดเป็นรุ่นใหม่กว่านี้ Joomla! ในรุ่น 1.5.15 และรุ่นถัดมาที่รองรับการทำงานบน PHP 5.3 พบว่า OpenID library ไม่สามารถเข้ากันได้กับ PHP 5.3

[5] เพิ่มการสนับสนุนสำหรับ Microsoft SQL Server สำหรับรุ่น 2.5 ส่วนในรุ่น 1.6 และ 1.7 ไม่มีการสนับสนุนนี้

[6] สำหรับ Microsoft IIS (ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของคุณ) คุณอาจต้องติดตั้งตามนี้:

สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมหากใช้ Microsoft IIS ให้ไปที่ ฟอรั่ม Joomla! IIS

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม https://downloads.joomla.org/th/technical-requirements-th